Kategória: Aktuálne

Sprevádzanie pri DC

Od b

Prosbu o modlitbu prosím pre tých, ktorých sprevádzam pri ďalších duchovných cvičeniach. Cleopas stojí a jestvuje iba preto, aby sa šírilo Božie slovo medzi ľudom. Prosím Vás teda o podporu aj v modlitbe na tento úmysel. Vďačný Blazej

Projekt o historicko-biblickom vzdelávaní

Od b

Členovia občianskeho združenia Cleopas sa v máji 2021 rozhodli pomôcť voľnodostupnému biblickému vzdelávaniu. Formou populárno-odbornej publikácie ponúkne circa dvadsať rôznych biblických tém. Adresáti môžu byť tak absolventi teologických štúdií ako aj ktokoľvek iný, kto má záujem o priblíženie niektorých kľúčových biblických postáv s určitou pre nich špecifickou črtou.