Kategória: Aktuálne

Cleopas

Od b

Názov spoločenstva a občianskeho združenia Cleopas je latinská forma slovenského Kleofáš. Meno odkazuje na Kleofáša – jedného z Ježišových učeníkov. Sviatok tohto svätca sa v rímskom martyrológiu pripomína 25. septembra. Iba Lukášovo evanjelium o ňom píše menovite v známej udalosti, kde zmŕtvychvstalý Ježiš stretá dvoch učeníkov na ceste do Emauz (Lk 24,13-22). Práve Kleofáš položil…

Jakobovo usmernenie

Od b

Druhé čítanie z minulej 25. nedele mi utkvelo v pamäti. V ňom dal Jakub svoje usmernenie veriacim, keď povedal „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti (hedanais)“ (Jak 4,3). Uvažoval som: ak sú naše prosby orientované iba pre svoje vlastné potešenia gr. hedanais (v liturgickom preklade „náruživosti“), tak ich účinnosť…

Tri a jedna

Od b

Tri prosby o modlitbu sú také, ktorým každý ľahko rozumie, jedna je trochu nezvyčajná. Prosia o modlitbu za zdravie a Pánovu pomoc pre pani Eleonóru, pre pána Ľubomíra, a pre ocka jedného zo seminaristov. Zdravotný stav každého z nich je vážny. Druhá prosba je za Dominika, priateľa Cleopasa, a za jeho ročnú misiu v zahraničí,…

Príprava na Petrov príchod

Od b

Po prosbe o modlitby z minulého týždňa viacerí zareagovali, že sa modlia. Veru aj to je príprava na príchod Petrovho nástupcu do našej slovenskej Cirkvi. Solidarita v modlitbe s tými, čo prosia o pomoc, formuje aj nás samých. Dvojročnej Zuzanke sa polepšilo. Niektorí z Vás opakovane pamätajú na prosiacich. Je to povzbudivé. Tri prosby opäť…

Rodičovská bolesť

Od b

Ani nie dvojročnú Zuzanku sužuje neľahká infekcia. Iným dvom malým súrodencom hospitalizovali maminku, ktorá sa nevládze o nich starať. Aj ju premáhajú moderné choroby. Šťastie v nešťastí je jej mamka a stará mamka dvoch dietok. Zachraňuje čo sa dá. Rodičia vedia čo je to bolesť z detí a z ich osudov. Aj oni sa spoliehajú…

Neutíchajú, kým čas beží

Od b

Neutíchajú bolesti otcovi Tomášovi, ktorý je v nemocnici pred druhým zákrokom. Jóbova správa od lekárov zasiahla aj dobrú susedku, za zdravie ktorej a za zdravie jej manžela spoločne prosme. Dlhodobú liečbu podstupuje sestra Zuzana a podobne dlhodobo zápasí s chorobou aj Ľubomír. Iné dve prosby adresované priateľom Cleopasa o pomoc sa týkajú duševného zdravia dcéry…

Desiatok, operácia a ošetrujúci

Od b

Ďakujeme za podporu pani Zuzane, ktorá venuje desiatok ruženca za priateľov Claopasa. Teda aj za Stanislavu, ktorú čaká operačný zákrok. Do modlitby prosíme zahrnúť aj ošetrujúci tím na čele s primárom Tiborom. Ale aj iní zdravotnícki pracovníci prosia Cleopas o podporu v modlitbe. Rovnako prosia o modlitbu tí, ktorí začínajú pôsobiť na nových pracovných miestach.…

Štefan a nové prosby „spolu“

Od b

Alžbeta ďakuje všetkým priateľom Cleopasa za ich modlitbu za dobrý priebeh operácie manžela Štefana. Predkladám aj úpenlivú prosbu o podporu v modlitbe za uzdravenie Lukáša, za uzdravenie Soninho manžela, Martušky, Drahoša a Daniely. Po daroch Božieho Ducha túži aj Magdaléna pri podnikaní a pre správne rozhodnutie. Viacerí túžia aj po dobrých svätých kňazoch – prosia…

Operačné zákroky a obava z budúcnosti

Od b

Operačný ťažký zákrok podstúpila v tieto dni Evka. Štefana ešte iba čaká. Eriku stiesňuje obava z neľahkej budúcnosti. Aj v mene nich prosíme o vzájomnú spoločnú modlitbu na ich úmysly.

Za zdravie Lukáša, Pavla a Mariána

Od b

V tieto dni sa spoločne modlíme za Lukáša, ktorý je na dlhodobej liečbe; tiež za Petra, ktorý má zápal mozgových blán, za Pavla a tiež za Mariána, ktorého čaká operácia kolien. Naďalej podporujeme modlitbou Anku s jej dcérkou Esterkou vo veľmi ťažkom dlhotrvajúcom stave. Viacerých z Vás trápia aj rodinné vzťahy, buď medzigeneračného, alebo i…