Kategória: Aktuálne

Ako učeníci kráľovstva

Od b

Udriem pastiera a stádo sa rozpŕchne. Niektoré údery v súčasnej spoločnosti a v Cirkvi sú cielené. Ako učeníci Kristovho kráľovstva, nepotrebujeme „bojovať“, lebo našou najlepšou reakciou na akúkoľvek pliagu boli, sú a stále zostávajú skutky lásky. Teraz spoločne prosme: za Tomáša, ktorý leží v H na pľúcnej ventilácii za cestujúcich v týchto dňoch za rodinku,…

Hodnoty a prosby

Od b

Správy od priateľov Cleopasa svedčia o tom, že spoločná modlitba pomáha a azda nás pretvára. Vždy je povzbudivé čítať ďakovné i prosebné správy. Oba typy sú aj v nasledujúcich siedmich prosbách: za rodinu zosnulej Kataríny (32), ktorú si Pán povolal a zanechala svojho manžela s ich dcérkou Ninou (6); za Majkinho manžela Ladislava, ktorý je…

Boží tkáč

Od b

Čím viac informácií máme, tým menej uvažujeme. Postráda sa dôkladný a osobný rozhovor s hlavným informačným zdrojom – áno, s Ním. Spoločnosť hluchne, hluchneme. Tento dojem je dennodenne vypuklejší. Tým viac, čím viac sa hovorí. Priatelia Cleopasa mi napísali niekoľko prosieb, aj s prosbou o diskrétnosť. Jedna prosba je za manželov, ktorí roky čakajú na…

Vlny

Od b

Slovo vlna sa už vyše roka často používa. Netreba vysvetľovať prečo. Aj niekoľko prosieb, čo ktoré prišli, môžeme nazvať prvou novembrovou vlnou prosieb: Za zosnulú Ľubicu, ktorá bude veľmi chýbať svojmu manželovi, deťom a vnúčatám, a ktorá bola tiež spojená s Cleopasom. Za Luciu, ktorá s manželom a 5 synmi žijú v Antverpách. Aktuálne zápasia…

Jesenné tiché prosby

Od b

Na jeseň sa tempo dní spomaľuje. Pohľady na prírodu upokojujú. Iba niekoľko prosieb predkladáme výslovne. Nevyslovených je neúrekom. Kiežby Matka Božia podporila aj štvrtú októbrovú nádielku našich tichých prosieb: za novomanželom Pavla a Anežku, za Katarínu, ktorá zasiahnutá Covidom leží na JIS a doma má malú 6-ročnú dcérku Ninku, za dobrú a ochotnú 89 r.…

Povzbudzujúce poďakovanie

Od b

Tretí októbrový týždeň priniesol päť správ, jedna z nich je potešujúce poďakovanie. Najprv však prosby: Prvá prosba je za uzdravovanie vzťahov tých ľudí, čo boli urazení, zranení, zneužití, znenávidení. Júlia prosí o modlitbové zázemie počas jej duchovných cvičení. Prosíme ďalej sa zhoršujúci sa stav Hansa. Modlitbu za ťažko chorú Darinku, ktorú si Pán povolal k…

Milujúce mamky a iné prosby

Od b

Druhá októbrová nádielka šiestich prosieb spomína často mamky. Ony sú nositeľkami života a odkrývajú nezištnú lásku. Dcéra prosí o zdravie pre mamku Editu, ktorá dostala embóliu. Mamka Lucia, za ktorú sme sa modlili, zomrela na deň sv. Faustíny (5.10.). Predložme spoločne Božiemu milosrdenstvu aj dve dietky, ktorá zanechala. A možno ich mamka vyprosí aj iným…

Tvoje oči videli

Od b

V edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum vyšila nová publikácia – slávnostný zborník s názvom Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. Ako piaty zväzok edície bol zborník verejne predstavený jeho editormi 7. októbra 2021 (videozáznam) v rámci Fakultného štvrtka na RKCMBF UK v Bratislave. Podstatnou súčasťou slávnostnej udalosti bola prednáška „Milovať cudzinca. O…

vyčerpaní potrebujú načerpať

Od b

Milí priatelia, s vďakou za Vašu modlitbovú podporu predkladám aj prvú októbrovú nádielku prosieb. Priateľka Cleopasa a mamka rodiny prosí o pomoc. Je dlhodobo a nadmieru vyčerpaná z nasadenia v práci a v službe iným. Kiež ju Pán občerství silou a pokojom. Iný priateľ Cleopasa prosí o pomoc za rodinu. Manželia sú vo veľkej kríze;…

Povolaní k Pánovi, k službe, k podpore

Od b

Viacero prosieb prišlo i s uistením o vzájomných modlitbách. Sedem ich je: Dagmar, za ktorú sme sa modlili, si PÁN povolal k sebe. RIP. Hans sa pomaly dostáva z kritického stavu… Vďaka Pánovi. Dcéru ocka, ktorého prosbu sme tiež spoločne prednášali, si Pán povolal zasa do jeho služby. Ďakovať nám treba. Iná dcéra prosí zasa…