Kategória: Aktuálne

Poďakovanie a opakovanie v Trojdní

Od b

Milí priatelia Cleopasa, Ľudka ďakuje za modlitby, operácia dopadla dobre. Avšak pooperačný priebeh nie je ľahký, a prosí naďalej o modlitbu. Ešte jednu prosbu za Alberta, ktorý potrebuje mentálne zameranie, vytrvalosť a silu na svoju prácu. A za Rasťa, ktorý je po úraze. V čase Svätého trojdnia prosme za všetky naše úmysly, a tie minulé.…

Tvoje slovo lieči

Od b

Pavol apoštol vyjadril silnú túžbu poznať moc Pánovho zmŕtvychvstania (dynamis tés anastáseos; Fil 3,10). Kiež by naše prosby sa neustále spoliehali na moc zmŕtvychvstania nášho Pána. Ona zmenila smrť na život. Preto je v moci nášho Pána, Ježiša, urobiť akúkoľvek zmenu k životu a k uzdraveniu. Prvé dve správy dosvedčujú uzdravujúcu moc Ježiša a príbuzní…

Hodnota človeka

Od b

„Vidíš to dieťa?!“ boli slová osemdesiatročného pátra, ktorý smutný nad hrôzou vojny mi ukazoval záber poraneného chlapčeka. „A váš život nemá rovnakú hodnotu?“, spýtal som sa ho obratom… iba preto, aby som vyjadril, že hodnota každého jedného človeka je nevyčísliteľná a nenahraditeľná. Aj s našimi prosbami to môže byť obdobne. Niektoré síce môžu byť srdcervúcejšie,…

Budem prosiť o šťastie pre teba

Od b

Prosieb zdieľam s Vami iba niekoľko. Ich naliehavosť je však veľká. Aj keď to neviem vyjadriť. Prosme dobrotivého Pána o jeho milosti za nasledujúce potreby: Opätovná obrovská materinská prosba o vyliečenie syna Lukáša: aby sa mu aj choroba a utrpenie stali požehnaním, a aby ho dobrotivý Pán a Lekár, ktorému nič nie je nemožné, uzdravil…

Do kedy?

Od b

Každodenne skoro ráno pred omšou sa jeden páter pýta „kedy sa už skončí tá vojna?!“ Pripomína to známy žalmový refrén „Do kedy, Pane…?“. Vie to niekto? Alebo treba v osobnom živote presunúť váhu na to, ako my môžme tvoriť pokoj… V každom prípade, netreba prestávať prosiť o pokoj, v prvom rade. Veď dopad ničivých činov…

Pomedzi míny – aktualizované

Od b

Dnes, 8. 3. 2022, iba krátku správu, ako podnet pre modlitbu. Prosili ma o to okrem iných, aj sestry bosé Karmelitánky z Detvy. Viem, že je veľa prosieb, ale aspoň tieto máme pred sebou: Napísali: „dnes ráno museli naše sestry utiecť z Kyjeva; teraz sú na ceste, ktorá je prevažne zamínovaná“. Utečenci z Ukrajiny sú…

Rôzne – na popolcovú stredu

Od b

Dnes na popolcovú stresu som bol večer v Bazilike Svätého hrobu. Tam, v bazilike na kalvárii som predložil prosby – tie, čo ste mi poslali, ale aj mnohé nevyslovené. S dôverou sa mnohí obracujú s prosbou o pomoc v ich trápení či v ich potrebách. Prosím, prosme, v ich mene Dobrotivého Ježiša, nášho Pána o…

Prosby o ovocie Ducha

Od b

Všetky tieto prosby (10) majú spoločné to, čo zvýrazňuje spoločenstvo aj nášho Trojjediného Boha. Prosia o najrôznejšie dary Božieho Ducha. Veď ako kresťania veríme v dary Ducha Svätého a súčasne vieme, že aby sme prinášali ovocie Ducha, treba vždy priložiť „ruku“ k Božiemu dielu. Tak ak sa Vám podarí, prosme spoločne za Božie vanutie, aby:…

Ohnivko v pokoleniach

Od b

Na obrázku je hebrejský citát, ktorý sa nachádza vyrytý na kamennom svetelnom časomerači v Jeruzaleme. Ide o druhú časť výroku z knihy Kazateľ „(Jedno) pokolenie prichádza, (iné) pokolenie odchádza“ (Kaz 1,4). Každý z nás je ohnivkom v našich pokoleniach a životnú reťaz upevňujeme najmä duchovným spojením. Najprv tlmočím pár poďakovaní: „ďakujem vám všetkým za modlitby…

Prosby za zdravie a dozrievanie

Od b

Viaceré prosby v tomto týždni sú za zdravie. Veru, nech nám aj oni pripomínajú dobrú zvesť z Knihy Exodus, že Pán je Lekár (Ex 15,26). Dúfame, že našim prosbám rozumie a pomôže tým, čo prosia. Nuž teda spoločne s nimi môžeme prosiť: za Vladimíru a uzdravenie očí, za hospitalizovaného bratranca Pavla a jeho ťažký zdravotný…