Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

11 prosieb

Od b

K 1. februáru sa mi nazbieralo až 11 rôznych prosieb. Uvádzam ich bez veľkých rečí, iba stručne. A v mene adresátov prosím priateľov Cleopasa o modlitbu za tieto prvé februárové úmysly. za sr. Rudolfu, už operovanú tento týždeň na chrbticu a za jej uzdravenie, za manžela Petra, ktorého budú operovať tiež tento týždeň a za…

Bolestná blízkosť

Od b

Čím bližší Vám je človek, ktorý zomrel, tým väčšia bolesť Vás preniká. Vtedy tá blízkosť má veľmi trpkú príchuť hlbokej bolesti. Vtedy sa však tiež rodí i nádej. To zažili aj o niektorí priatelia Cleopasa. Usnuli im blízki. Prosme Dobrotivého Otca nášho Ježiša a Pána, za zosnulých, smútiacich i ubolených. Ak nezabúdate na minulé prosby,…

Nové, smutné i nádejné

Od b

Nový týždeň nového roka nám priniesol opäť desať nových prosieb. Chcem iba tlmočiť opakované poďakovanie niekoľkých ľudí za tieto spoločné modlitby. Sú pre nich posilou i nádejou – a my všetci veríme, že je to Pán, ktorý vypočuje a zhliadne na naše potreby: za maminku, ktorá zápasí so sebou, lebo je v ťažkej rodinnej situácii;…

Vďačnosť lieči

Od b

Každý z nás má určite dôvod na vďačnosť. Iba sa treba lepšie rozhliadnuť okolo seba a do seba. Okrem toho máme dôvody aj na spoločné prosby, aspoň desať 🙂 , nižšie. Predkladáme napr. prosby za uzdravenie osôb i rôznych vzťahov; rodičia a starí rodičia zasa vyjadrujú veľkú starosť o svoje deti a vnúčatá. Alebo z…

Poďakovanie

Od b

Na záver roka 2021 – v mene členov a priateľov Cloepasa Vám ďakujeme za Vaše spoločenstvo v modlitbe a za vzájomnú podporu. Odvážim sa ešte pripojiť prosby: za uzdravenie Eriky, za uzdravenie vzťahov medzi manželmi a za všetkých priateľov Cleopasa. Požehnaný Nový rok 2022 nech je pod ochranou preblahoslavenej Bohorodičky.

Priatelia Cleopasa v Betleheme a Esterkin pozdrav

Od b

V dnešnú svätú noc, 25. 12. 2021, boli všetci priatelia Cleopasa v Betleheme. Ako? Nuž boli zapísaní na zvitku, ktorý v túto noc jeruzalemskí benediktíni spolu so študentami pešo niesli z Jeruzalema do Betlehema. Púť s položením zvitku na tradičné miesto Ježišovho narodenia v Bazilike narodenia v Betleheme je spojená s modlitbou za všetkých tých,…

Prosby a príklad nemenovanej osoby

Od b

Milí priatelia, Aj v čase 4. adventného týždňa nosíme v našich srdciach rôzne prosby. Okrem toho, že priatelia Cleopasa sa modlia navzájom, za čo viacerí z Vás ďakujú (!), uvádzam tri-štyri malé prosby 🙂 : za pokoj v rodine, za uzdravenie Zuzany, za zomrelých kňazov Romana a p. Frédérica, a za nemenovaného dobrodinca. Príklad. Istá…

Biblické fragmenty, Edi a Cleopas

Od b

Milí priatelia Cleopasa, viacerým z Vás ďakujeme za Vašu silnú podporu slovom, skutkom, priazňou, peniazmi a nadovšetko modlitbami a Vašou celkovou snahou žiť ako kresťania. Veď vtedy pomáhame vzrastu Božieho kráľovstva medzi nami. Tu sú tri malé publikácie z dielne Cleopasa: Biblické fragmenty (obálka, z obsahu), brožúra od autorov J. Jančovič a B. Štrba, Evanjelidiár…

Po radostnej nedeli

Od b

Vaše radosť je známa, aspoň z Vašich správ to možno vyčítať. Akoby sa vo Vás odrážala Pavlova výzva k radosti (Fil 4,4). Preto s dôverou vo vzájomnú podporu predkladáme nové prosby. Sú opäť aj za ľudí, čo sú vážne chorí ale aj za iné rovnako naliehavé úmysly: za pani Magdalénu a vytrvalosť v dobrom, za…

Pod Tvoju ochranu

Od b

Kto by nepoznal modlitbu Pod Tvoju ochranu, tak treba vedieť, že pochádza ca z 3.-4. storočia zo starobylej egyptskej Cirkvi. Už teda aspoň 1600 rokov sa utiekame pod ochranu Bohorodičky. V druhý adventný týždeň predkladáme opäť rôzne prosby za: chorú mamku Boženku a jej dcéru Zdenku, Katarínu v jej 32. týždni tehotenstva a aktuálne v…