Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Maminky a ďakovania

Od b

Tretí týždeň februára už prišlo viacero prosieb o modlitbovú podporu. Ako vidíte, neraz sú to maminky, ktoré tiež potrebujú pomoc. Deti im ju radi venujú, lebo ich maminky im dali oveľa viac, ako deti im môžu vrátiť. Deti to vlastne „splácajú“ láskou a starostlivosťou zasa už svojim vlastným deťom či iným ľuďom; a tak sa…

Neochabovať

Od b

Tento druhý februárový týždeň opäť zasiahla nová prírodná katastrofa desaťtisíce ľudí v Turecku a v Sýrii. Nielen almužnou, ale aj modlitbou, či dokonca pôstom, možno vyjadriť spolupatričnosť. Tú opravdivo vidí a pozná iba nebeský Otec, ktorý všetko vidí aj v skrytosti. Pomoci sa hranice nikdy nekladú. Nuž prosíme aj za tieto prosby, medzi ktorými aj…

Nauč nás

Od b

Žalm 90 je Mojžišova modlitba. V nej modliaci sa ospevuje veľkosť stvoriteľa, neuchopiteľnosť jeho postoja k nám a napokon vyjadruje viacero prosieb. Zaujímavá je tá, vo v. 13, kde prosí o konverziu Bohu: „Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?“ Prosme, s poníženosťou, o Pánovo „obrátenie“ sa k našim predloženým potrebám: Žalmista v Ž…

Nečakanosť choroby

Od b

Málokto čaká na chorobu, alebo aspoň málokto na ňu čaká s radosťou. Choroba bolí a často môže oslabiť človeka. Nemožno jej rozkázať, možno ale sa odhodlať smerovať naše srdce k Pánovi, lekárovi (porov. Ex 15,25). Prosia viacerí dnes práve za iných, ktorých sužujú choroby, fyzické aj psychické, alebo veľmi bolestivé úrazy. Či zdraví, či chorí,…

Dôverne s Božím slovom

Od b

Boh hovoril dávno a jedinečne prehovoril prostredníctvom Ježiša, nášho PÁNA. Stále k nám hovorí – svojím Slovom – slovom poučenia a povzbudenia, slovom pravdy a lásky, slovom potechy a radosti, slovom porozumenia a počúvania. A to aj preto, aby nám povedal, že má stále „uši“ otvorené pre nás. V Nedeľu Božieho slova máme opäť prosby…

… ktorý sníma hriech

Od b

Tak dobrá správa v troch slovách „ktorý sníma hriech“ je motiváciou pre mnohých – dôverovať v Pána, neupínať sa príliš na seba, či vidieť ťažké chmúrne situácie z Božej perspektívy ako počiatok zrodu. A určite mnoho iných povzbudení sa v nás rodí, ak počujeme slová „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29). V tejto…

Vytrvalosť v modlitbe

Od b

Kto by nepoznal roztrpčenie či až sklamanie na tým, keď sa po dlhej námahe po dosiahnutí stanoveného cieľa napokon nepodarí dosiahnuť ho. Aj v modlitbovom behu sa človek trénuje na dlhé trate. Nami túžený cieľ nedosahujeme. Aspoň si to myslíme. Iba pár prosieb máme na začiatku roka a konci Vianoc: Sestra Lucilla prosí o modlitbu…

Posledné prosby

Od b

Posledné prosby v tomto roku majú trochu príchuť nostalgie, smútky, ale sú rovnako silno orientované do budúcna. Dnes jestvuje mnoho ľudí a médií, ktoré panoramaticky spätne pozerajú minulé udalosti v roku 2022 a súčasne obracajú pozornosť aj do budúcna. My sa opierame o pevný vesmírny bod – o záchrancu s menom Ježiš (skrátene označovanému aj…

Malá brána a mená v Betleheme

Od b

Do známej Baziliky narodenia Ježiša Krista v Betleheme sa v súčasnosti vstupuje takou malou bránou, že sa človek musí zohnúť. Rado sa to vysvetľuje, že k miestu narodenia Pána pánov každý jeden musí skloniť hlavu, ak si chce uctiť miesto Kristovho narodenia. V dnešných prosbách badať, že aj v bežnom živote občas prechádzame úzkou, malou,…

Na koho myslia spravodliví

Od b

Advent nás vedie bližšie k nášmu Pánovi. Je to však aj obdobie, keď nákupná horúčka darčekov stúpa. Žiaľ, sú miesta, kde životná teplota klesá pod bor mrazu, kde ľudia mrznú a biedia. Nenechajme si narásť hrošiu kožu, ale v biednych a núdznych najrôznejšieho môžno ľahko rozpoznať Ježiša, ktorý prišiel vo veľkej chudobe. Neslobodno zabudnúť na…